English

Zmena štýlu

Tu môžete zmeniť výzor týchto stránok použitím iného externého .css súboru. Tak zostane html kód nedotknutý a iba spôsob prezentácie sa upraví.

Nové témy: (zatiaľ majú dosť chýb, a preto budem vďačný za pripomienky)
liquid-blue - pôvodný modrý design s pohyblivou šírkou
blog - jednoduchý design na spôsob weblogu, fixná šírka 730 px, valid CSS, pokus o W4D 90% dogmatic web
žiadny štýl - ak chcete vidieť iba minimálnu úpravu prezentácie

Na zmenu veľkosti písma využite menu v jednotlivých internetových prehliadačoch: MS Internet Explorer (View - Text size), Mozilla (View - Text Zoom), Opera (View - Zoom) atď.

Môžete mi napísať ako rôzne prehliadače podporujú uvedené zmeny alebo čo by som mohol ešte zmeniť (umiestnenie menu, farby, vypustenie určitých častí ...).